NVVI

NVKC
Wie wij zijn

De Federatie Medisch LaboratoriumSpecialismen is een samenwerkingsverband van beroepsgroepen in de medische laboratoriumdiagnostiek:

Wij streven naar aansluiting door aanpalende beroepsgroepen.

Onze samenwerking krijgt gestalte door activiteiten op de volgende terreinen:

Bestuurssamenstelling

Statuten

Download de statuten (pdf)